یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

حسن اردشیر کلانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده نهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی از شاعران امیردربار تیموریان بود. حسن اردشیر از چنان منزلت و مرتبتی برخوردار بوده که …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده نهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی از شاعران امیردربار تیموریان بود. حسن اردشیر از چنان منزلت و مرتبتی برخوردار بوده که امیرعلیشیر نوایی به‌‌نام او رساله‌‌ای نوشته و ملا واعظ کاشفی کتاب "بدایع‌‌الافکار و صنایع‌‌الاشعار" خود را به‌‌نام او ترتیب داده است. در تذکره‌‌ها اشعاری به‌‌نام وی ذکر شده است.