یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

بررسی تمایل به پرداخت گردشگران داخلی برای اقامت در کمپینگ مطالعه موردی شهر اصفهان


بررسی تمایل به پرداخت گردشگران داخلی برای اقامت در کمپینگ مطالعه موردی شهر اصفهان

قرن بیست و یکم به تعبیری انقلاب جهانی گردشگری است

قرن بیست و یکم به تعبیری انقلاب جهانی گردشگری است، در حال حاضر کشورهای پیشرفته و درحال توسعه تمام سعی خود را برای بالابردن توان رقابت در این بازار وسیع می‌کنند و گسترش صنعت گردشگری را در صدر برنامه‌های خود قرار داده‌اند.

ایران این پهن دشت گسترده، به راستی قاره‌ای در درون یک کشور می‌باشد، و وجود جاذبه‌های بکر تاریخی و طبیعی در تمامی نقاط کشور، تلاش برای توسعه این صنعت را ناگزیر می‌نماید. اصفهان که به لحاظ تنوع آب و هوا و جاذبه‌های تاریخی نصف جهانش خوانده‌اند در راستای توسعه صنعت گردشگری کشور نقش مهمی به‌عهده دارد.

برای توسعه صنعت گردشگری وجود عوامل مهمی ضروری است، مانند: وجود جاذبه‌های گردشگری اعم از تاریخی، فرهنگی، تفریحی، طبیعی و... ، برای کشور ما و در این میان شهر اصفهان که شهرت جهانی دارد از این جهت کمبودی احساس نمی‌شود، از دیگر عوامل مورد نیاز توسعه این صنعت، وجود تأسیسات و امکانات روبنایی و زیربنایی از قبیل شبکه حمل و نقل، اقامتگاه‌ها، مراکز پذیرائی و... می‌باشد که بدون آنها حتی با داشتن بهترین جاذبه‌های طبیعی و تاریخی جهان نمی‌توان انتظار رشد صنعت گردشگری را داشت.

عنوان فایل
بررسی تمایل به پرداخت گردشگران داخلی برای اقامت در کمپینگ (مطالعه موردی شهر اصفهان) application/pdf
barasi tamaol pardakht.pdf
186 KB
دانلود