یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

مفهوم آنلاین


مفهوم آنلاین

مفهوم آنلاین شدن یا آنلاین بودن در کشور ما از آن جمله مفاهیم نویی است که دچار سوء برداشتهای نادرست و تلقی های غلط شده است.
مفهوم آنلاین شدن یا آنلاین بودن چهار مفهوم بنیادی با …

مفهوم آنلاین شدن یا آنلاین بودن در کشور ما از آن جمله مفاهیم نویی است که دچار سوء برداشتهای نادرست و تلقی های غلط شده است.

مفهوم آنلاین شدن یا آنلاین بودن چهار مفهوم بنیادی با خود همراه دارد که بدون آن ها آنلاین ، معنی ندارد. این مفاهیم پایه عبارتند از :

۱) فوریت ؛ Immediacy

۲) جستجو پذیری ؛ Searchability

۳) فراپیوندی ؛ Hyperlinking

۴) چند رسانه ای ( بودن ) ؛ Multimedia being))

یعنی اگر فضایی در وب یا اینترنت از ویژگی فوریت و نداشتن فاصله زمانی و مکانی برخوردار نباشد ، این فضا به هیچ وجه آنلاین نیست. ساده ترین و ابتدایی ترین معنای فوریت ، آن است که هر خبری ــ بر اساس مرامنامه یا استایل بوک رسانه یا روابط عمومی یا شرکت مورد نظر ــ در هر مکانی که رخ دهد ، باید در کم ترین فاصله زمانی ممکن ، آنلاین شود.

این مکان ، بر اساس تعریف ممکن است فقط داخل یک شرکت یا رسانه یا شعبات و دفاتر یا یک منطقه یا حتی سراسر جهان باشد . مدتی پیش در همایش روابط عمومی های یک وزارتخانه شرکت کرده بودم ؛ خبر آن ۵ روز بعد آنلاین شد ! . . . یا رسانه ای را می شناسم که در پوشش اخبار کشور ، معمولا آخرین است ! . . . این ها ، آنلاین نیستند ؛ اگر چه خودشان فکر می کنند آنلاین ترین هستند .

همچنین اگر فضایی در وب یا اینترنت از ویژگی جستجو پذیری و چندین گونه نمایه و نقشه سایت برخوردار نباشد ، این فضا به هیچ وجه آنلاین نیست.و اگر فضایی در وب یا اینترنت از ویژگی فرا پیوندی یا پیوند پذیری برخوردار نباشد ، آنلاین خواندن آن با عقل سلیم سازگار نیست. باید در هر خبر یا مطلب آنلاینی ، مفاهیم و نکات کلیدی به خبرهای مرتبط و حتی به ادبیات جهانی آن خبر یا مفهوم ، پیوند بخورند. و روز به روز در آنلاین شدن ، این ضرورت حس می شود که مفاهیم و نکات کلیدی پیشگفته باید گسترده تر و همه جانبه تر شوند.

محدودیت و خست در فضای وب جایی ندارد ! و سرانجام آن که اگر فضایی در وب یا اینترنت از ویژگی چند رسانه ای برخوردار نباشد ، و تک رسانه ای ــ نوشتاری صرف ، یا شنیداری صرف ، و حتی دیداری صرف ( فقط متن یا فقط صدا یا فقط تصویر ) ــ باشد ، این فضا به هیچ وجه آنلاین نیست.اگر فضایی این چهار ویژگی بنیادی را نداشت دیگر نمی توان صفت آن لاین را بر آن اطلاق کرد.