دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

۹ دی ـ ۳۰ دسامبر ـ درگذشت نویسنده و روشنفكر رادیكال


بیست و هفتم دسامبر ۲۰۰۴ بانو « وزن سانتگ Susan Sontag» روشنفكر، داستان نگار، مقاله نویس، نویسنده نمایشنامه، منتقد و همچنین سازنده فیلم در ۷۱ سالگی در شهر نیویورك از بیماری سرطان خون درگذشت. …

بیست و هفتم دسامبر ۲۰۰۴ بانو « وزن سانتگ Susan Sontag» روشنفكر، داستان نگار، مقاله نویس، نویسنده نمایشنامه، منتقد و همچنین سازنده فیلم در ۷۱ سالگی در شهر نیویورك از بیماری سرطان خون درگذشت. از سوزن به عنوان یك روشنفكر رادیكال نام برده اند.

سوزن در نقد نویسی یك تحول رادیكال به وجود آورده است. بهترین داستانهایش «عاشق آتشفشان»، «در آمریكا» و «مربوط به درد دیگران» عنوان دارند. «من، و غیره» خواندنی ترین مجموعه داستانهای كوتاه اوست.

از میان مقالات خوب و پر سر و صدای او، مقاله های «درباره عكس»، «اراده رادیكال» ، «استعاره ای از ایدز» و ... را می توان نام برد. آخرین مقاله او كه واكنش وی را به ماجرای شكنجه زندانیان در زندان «ابوغریب» عراق منعكس ساخت و عنوانش «درباره جنگ و مصیبت» بود در ماه مه ۲۰۰۴ انتشار یافت.