پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

جواد اصفهانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )زیست ۱۳۱۴ قمری
محل تولد: ایران - اصفهان - اصفهان
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش
وی در نقاشی‌‌‌‌های روغنی (لاکی) مهارت داشته و در تصاویر رزمی و بزمی و چهره‌پردازی …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )زیست ۱۳۱۴ قمری
محل تولد: ایران - اصفهان - اصفهان
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش
وی در نقاشی‌‌‌‌های روغنی (لاکی) مهارت داشته و در تصاویر رزمی و بزمی و چهره‌پردازی و شبیه‌سازی شیرین‌قلم بوده است. از آثار وی: "قلمدان گل و مرغ زیبایی که بر روی آن حیوانات مختلف تصویر شده و زمینۀ آن ، پرگل و در حاشیه و کناره تذهیب زیبا دارد ، با رقم :"راقمه جواد ۱۳۱۴"؛ قلمدانی به ‌تصویر حضرت مسیح و مریم و یکی از حواریون در مدالیون بزرگی که تصاویری از گاو و گوسفند نیز در کنارۀ آن دیده می‌شود ، با رقم: "کمترین جواد"؛ قلمدان گل و مرغ که در چهار مدالیون منظم ، تصاویری از زنان و مردان فرنگی نقش بسته و به‌ خط نسخ رقم "جود من کان جواد" دارد.