یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

۱۲ بهمن ـ ۱ فوریه ـ تعرض تت و غافلگیر شدن آمریكائیان در ویتنام


اول فوریه سال ۱۹۶۸ ، چند ساعت پس از آغاز تعرض همه جانبه نیروهای كمونیست به یكصد شهر در ویتنام جنوبی از جمله شهر سایگون و همزمان، حمله و محاصره مراكز استقرار نیروهای آمریكایی …

اول فوریه سال ۱۹۶۸ ، چند ساعت پس از آغاز تعرض همه جانبه نیروهای كمونیست به یكصد شهر در ویتنام جنوبی از جمله شهر سایگون و همزمان، حمله و محاصره مراكز استقرار نیروهای آمریكایی در این منطقه، سران نظامی آمریكا متوجه شدند كه غافلگیر شده اند و كمونیستها نیرومند تر از آنند كه آنان تصور می كردند . قبلا گمان نمی رفت كه نیروهای كمونیست بتوانند با این حجم از جنگل خارج شوند و همانند یك ارتش منظم و طبق نقشه دست به تعرض بزنند.

از آنجا كه این تعرض نظامی در نوروز سال قمری آسیای جنوب شرقی موسوم به عید تت Tet روی داده بود در تاریخ به تعرض تت معروف شده است.

در همان نخستین روز تعرض ، نیروهای كمونیست در شهر سایگون خود را به ساختمان سفارت آمریكا و ایستگاه رادیو دولتی ویتنام جنوبی و چند مركز دیگر رسانیده بودند. در حمله كمونیستها به ساختمان سفارت آمریكا در سایگون چهار تن از نگهبانان آمریكایی ساختمان كشته شدند. شهر هوئه Hue پایتخت قدیمی ( پادشاه نشین ) ویتنام كاملا به تصرف كمونیستها در آمد . پایگاه نظامی « خه سان » كه در آن پنج هزار سرباز آمریكایی مستقر بودند به محاصره بیست هزار كمونبست درآمده بود و .... این تعرض تا اواخر فوریه ادامه داشت . گفته می شود كه انصراف لیندن جانسون از نامزد شدن دوباره برای احراز مقام ریاست جمهوری آمریكا به همین سبب بود .

ژنرال جیاپ پس از پایان جنگ ویتنام و تامین وحدت این سرزمین در كتاب خاطراتش نوشته است كه نقشه این تعرض را به این سبب طرح كرده بود كه دولت آمریكا متوجه شود كه پیروزی برایش میسر نیست و حاضر به مذاكره و سازش شود و نقشه را طوری كشیده بود كه نیروهایش پس از نشان دادن قدرت تعرضی خود با حد اقل تلفات به مراكز خویش باز گردند.