جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

نكاتی در خصوص معاینه چشم


در این معاینات حرکات چشم ، دید فرد ، دقت بینایی بررسی می شود. ممکن است چشم پزشک از وسیله ای با نام افتالموسکوپ استفاده کند و ته چشم (شبکیه ) را مورد معاینه قرار دهد. به این ترتیب وضع …

در این معاینات حرکات چشم ، دید فرد ، دقت بینایی بررسی می شود. ممکن است چشم پزشک از وسیله ای با نام افتالموسکوپ استفاده کند و ته چشم (شبکیه ) را مورد معاینه قرار دهد. به این ترتیب وضع دید چشم و نیاز به عینک ، مشخص می شود. ضمنا بیماری هایی مثل آب سیاه (افزایش فشار درون چشم که باعث کاهش دید می شود)، دژنراسیون ماکولار (تخریب سلولهای شبکیه که با کاهش دید همراه است) و آب مروارید (کدر شدن عدسی چشم) تشخیص داده می شود.

معاینه چشم نیز بهتر است هر ۶ ماه یک بار انجام شود، اما اگر مشکل خاصی وجود ندارد، برای افراد ۲۰ تا ۳۹ سال ، سالی یک بار ، افراد ۴۰ تا ۶۴ سال سالی دو بار و در افراد بالای ۶۵ سال ، سالی ۳ بار انجام گیرد.