شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

۲۷ دی ماه ۱۳۳۰ ـ دلایل دکتر مصدق برای خودداری از تمدید قرارداد دریافت اسلحه از آمریکا


۲۷ دی ماه ۱۳۳۰ خورشیدی و ۹ روز پس از قطع ارسال اسلحه آمریکایی به ایران که هشتم ژانویه ۱۹۵۲ صورت گرفته بود، دکتر مصدق در اجتماع شماری از سیاسیون وقت و دولتمردان گفت چون قانون …

۲۷ دی ماه ۱۳۳۰ خورشیدی و ۹ روز پس از قطع ارسال اسلحه آمریکایی به ایران که هشتم ژانویه ۱۹۵۲ صورت گرفته بود، دکتر مصدق در اجتماع شماری از سیاسیون وقت و دولتمردان گفت چون قانون مصوب کنگره آمریکا مبنی بر ارسال اسلحه به صورت کمک، شرایط مفصل دارد و ما را که می خواهیم کشوری بی طرف و غیر متعهد باشیم از این حالت خارج خواهد ساخت و به مصلحت ملت نیست که وطن به میدان درگیری شوروی و غرب تبدیل شود لذا از تمدید قرارداد منعقده با آمریکا که به امضای نخست وزیر سابق بود خودداری ورزیده است. شوروی همسایه ماست و ما نباید کاری کنیم که ناخواسته، هدف ضربه اول قرار گیریم. به علاوه اسلحه ارسالی باقیمانده از جنگ جهانی دوم و بعضا مستعمل و قدیمی هستند. ما باید صنایع خود را چنان تقویت کنیم که با استعدادهایی که داریم خودمان سلاحهای بهتری بسازیم. ما سه قرن پیش توپ ریز و تفنگ ساز بودیم، چه شد که به قهقرا رفتیم و نیازمند سلاحهای فرسوده دیگران شدیم. ما با کسی سر جنگ نداریم که نیاز به توپ و تانک رایگان داشته باشیم. اگر جنگی به ما تحمیل شود مردم ما می دانند که از آب و خاک خود چگونه دفاع کنند. غافل از استعداد ایرانی نباشید در لحظه نیاز، با دست و سوهان بهترین هواپیما و تانک و توپ را خواهند ساخت. در هر حال، چون قانون مصوب کنگره آمریکا مبنی بر ارسال اسلحه و کمک های جنگ افزاری شرایط فراوان و پیچیده دارد ترجیح می دهم که آن را فعلا تمدید نکنم.