پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

مسعود شعاری


مسعود شعاری

● مسعود شعاری (٢٢/١٠/١۳٤٠)
مسعود شعاری در سال هزار و سیصد و چهل در تهران به دنیا آمد. آموزش موسیقی را از سیزده سالگی با ساز سنتور آغاز کرد. در ادامه ساز تار را نزد ارشد تهماسبی، محمد …

مسعود شعاری (٢٢/١٠/١۳٤٠)

مسعود شعاری در سال هزار و سیصد و چهل در تهران به دنیا آمد. آموزش موسیقی را از سیزده سالگی با ساز سنتور آغاز کرد. در ادامه ساز تار را نزد ارشد تهماسبی، محمد رضا لطفی، و سه تار را نزد حسین علیزاده آموزش دید و سه تار را به عنوان ساز تخصصی برگزید. برای آشنایی بیشتر با شیوه های مختلف موسیقی و شیوه های اجرایی از محضر علی اصغر بهاری و مهدی کمالیان نیز بهره جست. وی کنسرت های بسیاری در ایران و خارج از ایران اجرا کرده که تجربیاتی نیز از تلفیق موسیقی ایران و دیگر مناطق به دست آورده. مانند کاست «انتظار» که همنوازی سه تار و طابلا و کاست « سیر» که اجرای سه تار به همراه موسیقی الکترونیک و ارکستر زهی است. وی هم اکنون مدرس سه تار در دانشکده موسیقی دانشگاه آزاد است.