پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

قهوه و اسهال


تحقیقات نشان می دهد كه قهوه یك عامل تهدید كننده در اسهال مزمن است .و پس از قطع خوردن قهوه معمولا در اغلب اشخاص اسهال خوب می شود.

مهندس هاله جهان پیکر

تحقیقات نشان می دهد كه قهوه یك عامل تهدید كننده در اسهال مزمن است .و پس از قطع خوردن قهوه معمولا در اغلب اشخاص اسهال خوب می شود.

مهندس هاله جهان پیکر