یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

راستی نقش ما در زندگی چیست؟


راستی نقش ما در زندگی چیست؟

از تلخ‌کامی‌های این روزگار این است که هرگز به نقطه‌ای نمی‌رسی که بگویی آری همین برایم کافی است... همیشه میل به بیشتر و بیشتر داری... و جاده‌ای بی‌انتها که آرامش و اضطراب تو بستگی …

از تلخ‌کامی‌های این روزگار این است که هرگز به نقطه‌ای نمی‌رسی که بگویی آری همین برایم کافی است... همیشه میل به بیشتر و بیشتر داری... و جاده‌ای بی‌انتها که آرامش و اضطراب تو بستگی به این دارد که واقعا این جاده بی‌پایان باشد.

راستی به این موضوع فکر کرده‌ای که جایی که در آن زندگی می‌کنیم در کل هستی فقط یک غبار است. من می‌ترسم که خیلی خودم و جهان را جدی گرفته باشم. راستی این همه جنگ در همین غبار شکل گرفته، این همه کشتار، این همه بی‌رحمی، این همه مهربانی، این همه قهرمان...

راستی در این غبار من چه هستم؟ سهم من چیست؟ راستی من برای این عالم چه هستم؟ یک مولکول؟ اتم؟ نوترون؟ پروتون؟ یا خیلی ریزتر از این‌ها؟