یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

غرق تو


غرق تو

خدایا!
می خواهم آنقدر از تو بنویسم که همه ذرات وجودم غرق تو شود؛نه من بمانم و نه قلبی که جز برای تو می نویسد.
می خواهم آنقدر در خاموشی و سکوت دلم صدایت کنم که زبانم جز نامت و یادت …

خدایا!

می خواهم آنقدر از تو بنویسم که همه ذرات وجودم غرق تو شود؛نه من بمانم و نه قلبی که جز برای تو می نویسد.

می خواهم آنقدر در خاموشی و سکوت دلم صدایت کنم که زبانم جز نامت و یادت چیزی نگوید،عزیزترین! می خواهم آنقدر دوستت داشته باشم که قلبم دوست داشتن هر چیزی جز تو را فراموش کند.

[مونا کربلایی]