یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 19 May, 2024
مجله ویستا

سید اسماعیل مرعشی


جنسیت: مرد
نام پدر: سیداحمد
تولد و وفات: (۱۳۴۰ - ... ) قمری
محل تولد: عراق - سامرا
شهرت علمی و فرهنگی: عالم دینی
قرآن و تجوید را نزد یکی از قراء اهل سنت و دروس فارسی را نزد شیخ ابوالقاسم …

جنسیت: مرد
نام پدر: سیداحمد
تولد و وفات: (۱۳۴۰ - ... ) قمری
محل تولد: عراق - سامرا
شهرت علمی و فرهنگی: عالم دینی
قرآن و تجوید را نزد یکی از قراء اهل سنت و دروس فارسی را نزد شیخ ابوالقاسم مروج یزدی فرا گرفت. آن "گاه به کاظمین رفت و در آنجا دروس ابتدائی و متوسطه را تحصیل نمود. سپس به سامراء بازگشت و به تحصیل علوم عربی پرداخت. ادبیات و سطوح را در محضر آقا شیخ حسن‌‌‌علی شیرازی و آقا شیخ حسن ماکویی و حاج میرزا علی یزدی و حاج شیخ موسی سودانی و حاج حبیب‌الله اشتهاردی و آیت‌الله سیدمحمدرضا شوشتری و حکمت را در محضر آیت‌الله حاج میرزا محمود شیرازی فرا گرفت. آن‌گاه به نجف رفت و در درس خارج آیت‌الله خوئی و آیت‌الله کاشف الغطاء شرکت نمود. او همچنین مدت ده سال نیز در اهواز در درس آیت‌الله بهبهانی شرکت کرد و به مقام اجتهاد نایل آمد. از آیت‌آلله کاشف الغطاء و آیت‌الله میلانی و آیت‌الله بروجردی اجازه گرفت. در ۱۳۷۲ق به مشهد رفت و در همان‌جا به تحقیق و تألیف "شرح اربعین حدیث پرداخت. در ۱۳۷۳ق به دعوت سادات مرعشی ساکن اهواز و مردم آن شهر و به امر عمویش ، آیت‌الله سیدمحمود مرعشی ، به اهواز رفت و در مسجد آیت‌الله مرعشی به اقامهٔ جماعت و به تدریس پرداخت. در ۱۳۸۱ق مدرسهٔ علمیهٔ مرعشی را به کمک مردم در اهواز بنا نمود. از دیگر آثارش: "عنوان‌الطاعهٔ فی اقامهٔ‌الجمعهٔ و‌الجماعهٔ" ، استدلالی به عربی؛ اجوبهٔ‌المسائل التستریهٔ"؛ حاشیه بر گلمعه" و بر شرح آن؛ "از مبداء تا معاد" ، در معارف و اصول و عقاید ، در سه مجلد.