دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

کسی که قدیمی ترین عکس دنیا عکس اوست


کسی که قدیمی ترین عکس جهان مال اوستصاحبقدیمی ترین عکس دنیا

 هانا استیلی، متولد 1746 و عکس در 1840؛ احتمالا قدیمی ترین فردی است که عکسش موجود است.


کسی که قدیمی ترین عکس دنیا عکس اوست

عکس کسی که قدیمی ترین عکس دنیا عکس اوستکسی که قدیمی ترین عکس دنیا عکس اوست