چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

کار تعجب برانگیز زوج گردشگر هنگ کنگی در تبریز


اقدام عجیب زوج گردشگر هنگ کنگی در ایران

زوج گردشگر هنگ کنگی سعی دارند با نواختن موسیقی در بین مردم ، هزینه سفر خود را تامین کنند. این زوج در حال حاضر در ایران به سر می برند و عکس زیر نیز مربوط به شهر تبریز است . اگر دقت کنید میبینید که در نوشته ای که جلوی آن ها است گزینه ی لبخند هم وجود دارد.


کار تعجب برانگیز زوج گردشگر هنگ کنگی در تبریز

زوج گردشگر هنگ کنگی در تبریز
کار تعجب برانگیز زوج گردشگر هنگ کنگی در تبریز