چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

ارتباط سیگار با هوش کودک


ارتباط سیگار با هوش کودک
به گفته پژوهشگران دود سیگار باعث کندی ذهن کودک و در نتیجه عملکرد ضعیف وی در دوران تحصیل می شود. عملکرد تحصیلی کودکانی که به موجب داشتن والدین سیگاری در معرض دود سیگار هستند ضعیف تر از سایر همسن و سالان است.
به گفته محققان ، دود سیگار دارای ترکیبات سمی است که از طریق دستگاه تنفس وارد گردش خون شده و از این طریق به مغز آسیب رسانده و باعث کندی ذهن کودک می شود.بر این اساس این محققان بر عدم مصرف سیگار در مکان سربسته و در جوار کودک تاکید می کنند.
منبع : سایت فکر نو