شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

موتور احتراق تراکمی (دیزل)


موتور احتراق تراکمی (دیزل)
موتور احتراق تراکمی در جریان مرحله مکش فقط هوا دریافت میکند.بعد از مرحله تراکم سوخت به طور مستقیم درون هوای نسبتا داغ اطاق احتراق تزریق میگردد. درجه حرارت بالای هوا عمل محترق کردن سوخت را انجام میدهد. در اصل موتور دیزل طبقه ای است دلیل آن به ماهیت سوخت تزریق برمیگردد. مخلوط سوخت هوا غنی در مرکز سوخت پاش مخروطی است وسوخت رقیق در سطح اتاق احتراق دور تر از سوخت پاش مخروطی وجود دارد. بر خلاف مرحله احتراق درموتور اشتعال جرقه ای که رخ میدهد در حجم تقریبا ثابتی . مرحله احتراق در موتور دیزل مطلوب است که رخ دهد درفشارثابت.
مرحله احتراق برای موتور اشتعال جرقه ای نسبتا آرام است .در مرحله گسترش تا بخش قابل توجهی جریان سوختن مخلوط سوخت هوا ادامه میابد (پاشش سوخت ادامه دارد طی بخشی از مرحله گسترش) وفشار زیاد و فشار زیاد به طور طبیعی ناشی میشود ازاحتراق که تمایل دارد به پایین رفتن پیستون کمک کند.بعد ازانجام گرفتن کامل مرحله احتراق مرحله گسترش (انبساط) ادامه میابد تا اینکه پیستون به نقطه مرگ پایین برسد. دیزل قادر به کامل کردن پنج مرحله عمومی موتوربه علاوه امکان دارد دیزل میان این دو تحت رده بندی قرار بگیرد یکی تزریق با واسطه و. از میان یکی از دو سیکل ضربه ای است تزریق غیر مستقیم یا دیزلهای اطاقک تقسیم شده هندسی (IDI) .
یکی تزریق مستقیم دیزل دریک چرخه چهار مرحله ای کار میکنند. پاشش سوخت (IDI) به موتورهای لایه ای اطاق تقسیم شده شارژیSI شبیه اند . تمام به سوی اتاق احتراق قبلی وآغاز احتراق بدون جرقه. همچنین شمع گرمکن قرار در اطاق احتراق قبلی هیچگونه محفظه قبلی وجد ندارد و سوخت ID در موتورهای دیزل اما فقط استفاده میشود برای کاهش مشکلات هنگام روشن کردن اولیه. در دو سیکل دو مرحلهای یا چهار مرحلهای عمل میکند. ID دیزل مستقیما پاشش میشود در اتاق احتراق اصلی.
منبع : carx۱