چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

استروئید آنابولیک و دختران


مصرف استروئید آنابولیک در دختران نوجوان رو به افزایش گذاشته است. برای کسب بینش بیشتر در باب این رفتار، پژوهشگران اطلاعات حاصل از نمونه‌ی نماینده‌ی ملی دانش‌آموزان دختر آمریکا در کلاس‌های ۹ تا ۱۲ را آنالیز کرده‌اند. این دختران در سنجش رفتار خطر جوانی سال ۲۰۰۳ شرکت کرده بودند.
از میان ۷۵۴۴ پاسخ‌دهنده، ۳/۵% گفته بودند که ازاین داروها استفاده نموده‌اند یا اکنون استفاده می‌کنند. دخترانی که در تیم‌های ورزشی شرکت داشتند نسبت به دخترانی که در تیم‌های ورزشی نبودند کمتر از استروئید استفاده می‌کردند و دختران کلاس‌های نهم و دهم بیش از دختران کلاس دوازدهم از استروئیدها استفاده می‌نمودند. دخترانی که از استروئیدها استفاده کرده بودند به طور قابل توجه بیش از دیگران به رفتارهای مضر برای سلامتی مثل استفاده از الکل، توتون یا داروهای غیرقانونی فعالیت جنسی زودرس یا پرخطر، حمل اسلحه، نزاع، شرب الکل ضمن رانندگی و استفاده از روش‌های غیرمعمول برای کاهش وزن (مثل استفاده از تنقیه) روی می‌آوردند. سرانجام، مصرف‌کنندگان استروئید به طور قابل توجه بیش از دیگران افسرده بوده و اقدام به خودکشی می‌نمودند.
منبع : هفته نامه پزشکی سلامت