سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

سال اژدها


سال اژدها
زود گول می خورد و کمال گرا ، مغرور و با هوش ، محکم ، با اراده ، بخشنده ، دل به کسی نمی بندد ، تنها ، خیره کننده و اغلب دچار بدترین وضعیت ها می شود این شهامت را دارد كه اشتباهش را بپذیرد ، معمولا دیر ازدواج میكند و اما با موش عاشق پیشه و مار و خروسی مغرور ارتباط خوبی دارد ، از بین تمام علامت ها تنها میمون قادر است كه اژدها را فریب دهد ، ارتباط اژدها و ببر به ندرت می تواند آرام باشد و نیز باید از سگ بپرهیزد .
منبع : مطالب ارسال شده