سه شنبه, ۵ تیر, ۱۴۰۳ / 25 June, 2024
مجله ویستا

عصر سیستم های بزرگ


عصر سیستم های بزرگ
آغاز عصر انفورماتیک با استیلای انکار ناپذیر کامپیوترهای بزرگ همراه است. اما این کامپیوترها چندان زیاد نیستند:
در سال ۱۹۶۱، تعداد آنها در جهان به ۶ هزار دستگاه بالغ می شوند. در دهه های بعدی، کامپیوتر ها پیشرفت می کنند اما هنوز به عنوان پردازشگر اطلاعات، به گونه ای که امروز مورد استفاده قرار می گیرند، مطرح نیستند. آنها اغلب وسیله ای برای مثلاً فرآیندهای حسابداری یا کاهش نیروی انسانی در کارخانه ها به واسطه اتوماتیزاسیون خط تولید، محسوب می شوند. کامپیوترها در این زمان از قدرت پردازش اطلاعات یا درجات پیچیدگی امروز بهره مند نیستند؛ نه از مدلیزاسیون خبری است و نه از شبیه سازی.
خدمات انفورماتیک نیز به عده محدودی از پیشگامان استفاده از کامپیوتر محدود می شود. این عده محدود از تقاضای قلبی دیگر کارکنان و کارمندان شرکت هایی که در آن کار می کنند و مشتاق استفاده از کامپیوتر هستند، بی خبرند واغلب سخت مشغول رتق و فتق امور مربوط به کامپوترهای بزرگشان هستند که همواره در مواقع نیاز خراب می شوند (هنوز کاربران ناامیدی وجود دارند که می گویند کامپیوتر بیشتر مایه دردسر است...)
● عصر فراگیری کامپیوتر
در دهه ۱۹۷۰، با ظهور ریزپردازنده ها، ساخت کامپیوترهای کوچکتر آغاز می شود.
در اوایل دهه ۱۹۸۰، ترمینال های مرتبط که واحدهای مرکزی جایشان را به کامپیوتر های شخصی می دهند، قدرت پردازش اطلاعات نیز به سرعت بالا می رود.
بین سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۶، این سرعت در کل جهان چهار برابر می شود. سیستم های اطلاع رسانی ابداعی در این زمان قابلیت لازم برای پردازش حجم بالایی از اطلاعات پیچیده را دارند. بنابراین کامپیوتر نقشی فراتر از حسابدار یا کمک حسابدار پیدا می کند.
سیستم های کمک در ساخت و تولید و سیستم کنترل تولید برای رئیس کارگاه یا خط تولید، امکاناتی است که کامپیوتر در این دوره در اختیار می گذارد. سیستم های نرم افزاری برای کمک به تصمیم گیری که می توانند در سطحی بالا در شرکت ها مورد استفاده قرار بگیرند نیز اندک اندک در همین دوره ظهور می کنند.
برنامه های کامپیوتری مناسب برای بخش های مالی، منابع انسانی و بازاریابی طراحی می شوند.
ارزیابی هزینه ها و سودمندی های تکنولوژی های پیشرفته در این مقطع زمانی مشکل است، اما دست کم می توان گفت سودمندی آن از هزینه اش بیشتر بوده است. خلاصه اینکه همگان رها کردن انفورماتیک را گامی به عقب تلقی می کردند.
● عصر حضور همه جانبه کامپیوتر
در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰، بازار کامپیوترهای شخصی شکوفایی قابل توجهی را تجربه می کند. در حالی که استفاده از کامپیوتر فراگیرتر می شود، قیمت آن کاهش می یابد. سیستم های انفورماتیک در این دوره، به اندازه کافی پیچیده شده اند که بتوانند حجم زیادی از داده ها را پردازش کنند. جوامع، بیشتر و بیشتر به کامپیوتر وابسته می شوند و سیستم های انفورماتیک به یکی از فاکتورهای جهانی سازی تبدیل می شود.
منبع : سایت مدیران ایران