پنجشنبه, ۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 23 May, 2024
مجله ویستا

استاد شاهسوارچهارتاری


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم و یازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نوازنده
از نوادگان عهد شاه‌عباس اول بود که تنبورچهارتار می‌نواخت و در استادی دم از یکتائی می‌زد ، اما سازش مزهٔ زیادی نداشت.
منبع : مطالب ارسالی