شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

خبرگان، فکر فلاح شیعه است


خبرگان، فکر فلاح شیعه است
● به مناسبت برگزاری چهارمین اجلاس “خبرگان رهبری”
در تلاوت ذکر حق ترتیل شد
“خبرگان رهبری” تشکیل شد
“خبرگان “ گردد به خوبی برگزار
“ چهارمین دوره “ست و هم “اجلاس چار”
“خبرگان “ را ذکر حق مجلس فروز
“ مدت اجلاس “ می‌باشد”دو روز”
خصم “ وحدت” را نصیبش کوری است
چون که مهمانش “رئیس جمهور”ی است
تا کی و تا چند هر وابستگی
افتخار ما ؛ “انرژی هسته‌ای “
“خبرگان “ را عزم یاری جازم است
بررسی “اقتصادی” لازم است
از “خمینی”باشد این خیرالکلام
“خبرگان رهبری” رکن نظام
گشت بر پا از خط و حکم”ولی”
“حضرت “ روحی فدا “سید علی “
چون پی احقاق حق برخاسته‌ست
“خامنه‌ای “خبرگان را خواسته‌ست
وصف مهر و ماه در روشنگری‌ست
“مجلس” حق ، “ خ برگان رهبری” ست
“خبرگان” با لطف حق پاینده است
یادگاری از “ خمینی “مانده است
“ هاشمی” مرد همیشه منبری‌ست
او “ رئیس خبرگان رهبری”ست
چون که “رفسنجانی” است و “اکبر “ است
“ هاشمی” عمری عزیز” رهبر” است
امر “رهبر” بهر او فصل الخطاب
مرد نامی فصول انقلاب
چون “ولایت” منشاء هر عزت است
اقتدار” خبرگان” در قدرت است
“خبرگان” فکر فلاح شیعه است
“قدرت ایمان” سلاح شیعه است
چون به ابعاد سیاست واقف اند
“خبرگان “ مولاشناس و عارف‌اند
“اهل خدمت”- محو “ عترت” از سبق
“خبرگان رهبری” مردان حق
چون پی تحکیم دین برخاستند
“خبرگان “ تنها “علی” را خواستند
“خبرگان “ سیمایشان چون آ‌ینه‌ست
مقتداشان چون “علی خامنه” ست
حافظ دین - فاقد” رهبر” شدند
“خبرگان “ الحق “علی” باور شدند
در “ولایت “ مسند “پیغمبر”ی ست
پس “معظم “ این “مقام رهبری”ست
“خبرگان “ دارد شمیم عطر یاس
حرف مردم : “حضرت رهبر ”! سپاس


شجاع‌الدین ابراهیمی
منبع : روزنامه رسالت