دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

شیخ ابوبکر زین‌الدین خوافی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۸۳۸) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عارف و شاعر
وی از عرفای بزرگ اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم هجری و از پیشروان طریقهٔ سهروردی و مرید شیخ نورالدین عبدالرحمان مصری بود. مرد دانشمند و پارسائی به شمار می‌رفت. در پایان زندگی حال جذبه‌ای در او پدید آمد که قریب یکسال خاموش بود. درویش احمد سمرقندی از مریدان و خلفای وی بود. زین‌الدین خوافی را پس از مرگ نخست در قصبهٔ بالین به خاک سپردند ، سپس جنازهٔ او را به درویش‌آباد بردند و پس از آن نزدیک عیدگاه هرات ، به خاک سپردند. خواجه غیاث‌الدین پیراحمد خوافی عمارت عالی بر سر خاک او ساخت. وی شعر فارسی را خوب می‌سرود و تألیفاتی نیز در تصوف به زبان فارسی و عربی دارد. از آن جمله: "نهج‌الرشاد".
منبع : مطالب ارسالی