دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

کهکشانهای کوتوله


کهکشانهای کوتوله
كوتوله، كهكشان كوچكی است كه از چند میلیارد ستاره تشكیل شده است، كه این مقدار بسیار كمتر از تعداد ستاره های كهكشان های معممولی است. به طور مثال كهكشان راه شیری ما حدوداً دارای ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد ستاره است. همچنین ابرهای ماژلانی بزرگ بیش از ۳۰ میلیارد ستاره در خود جای داده اند. در اغلب موارد كهكشانهای كوتوله به صورت اقماری بر گرد یك كهكشان بزرگ در حال گردش می باشند.
در گروه محلی ما تعداد زیادی كهكشان كوتوله وجود دارد. این كهكشانها به دور كهكشان ما (راه شیری) و كهكشان آندرومدا (Andromeda) و كهكشان مثلث (Triangulum) در حال گردش هستند.
تا كنون ۱۵ كهكشان كوتوله شناخته شده اند كه به دور كهكشان راه شیری در گردش هستند. (البته بعضی منابع این مقدار را ۱۷ كهكشان ذكر كرده اند.)
▪ كهكشانهای كوتوله از نظر شكلشان به چندین گروه طبقه، تقسیم شده اند :
۱) كهكشانهای كوتوله بیضوی (dE) و كهكشانهای كوتوله كروی (dSph)
۲) كهكشانهای كوتوله نامنظم (dI)
۳) كهكشانهای كوتوله مارپیچی (dSA) و كهكشانهای كوتوله مارپیچی میله دار (dSB)
منبع : شبکه فیزیک هوپا