شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

محمود سنقر


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) ۶۸۰ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: طراح فلزات
نقاش و طراح سازنده قلمدان و ابزار فلزی زیبا بود. از آثار این هنرمند ، قلمدان نقره‌کوبی به جای مانده که شکل سادهٔ‌ای داشته و در داخل آن تصاویر افرادی دیده می‌شوندکه چهارزانو نشسته و اشیاء گوناگونی به دست دارند. به کناره‌‌های این تصویر ، اشخاص و نقوش دایره‌ای و ترسیم انواع اسلیمی‌ها به استادی عمل آمده و زمینهٔ نقوش را تشکیل داده‌اند و رقم نهاده: "عمل محمود سنقر سنهٔ ثمانین و ستمائهٔ".
منبع : مطالب ارسالی