پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

نه سر پیازم نه ته پیاز


این ضرب المثل غالباً به منظور دفع مزاحم به كار برده می شود و یا فی الحقیقه در موضوع مورد تقاضای نقش و اثر وجودی نداشته باشد .
آورده اند كه ...
بطوریكه میدانیم پیاز از گیاهان خوردنی است كه ( هسته داخلی و زمینی آن مدور و یا شبیه به آن است به قدر تخم مرغ یا كوچكتر و یا بزرگتر و یا شاخی سبز و باریك و میان كاواك و طعمی تند . )
پیاز از سه قسمت سر و ساقه و ریشه كه همان ته پیاز است تشكیل شده است . سر پیاز از سه قسمت سر و ساقه و ریشه كه همان ته پیاز است تشكیل شده است .
سر پیاز همان گل و تخم پیاز است كه از آن برای كاشتن استفاده می كنند تا پیاز بدست آید ، ته پیاز همان پیاز اصلی مورد نظر است كه به مصرف خوردن می رسد و به علت سرشار بودن از ویتامین های مقوی خاص و فواید زیادی برای آن قائل هستند ، چنانكه علامه دهخدا در رابطه با خاصیت آن چنین نوشته است : در قاموس كتاب مقدس آمده . نبات است شبیه به زنبق كه در مصر بسیار می روید و پیاز مصری به واسطهٔ بزرگی و نیكی طعم معروف است و بدین واسطه اسرائیلیان آن را بر من و سلوی ، ترجیح دادند . اما سابقه پیاز چیز بی مصرفی است كه نه تنها بشر از آن طرفی نمی بندد بلكه حیوانات هم آن را نمی خورند ، بلكه ملاحظه می شود كه اگر كسی در وجه مشابهت به مثابه سر یا ته پیاز نباشد ، بی خاصیتی است كه از او بیم و امیدی نتوان داشت . سوزنی سمرقندی شاعر شوخ طبع قرن ششم هجری برای اثبات بی اثری و بی خاصیتی وجودش چنین ارسال مثل می كنند :
پیاز نیكی من هیچگونه بن نگرفت
بدین سزد كه بكوبند سر چو سیر مرا
خلاصه این بود خواص و مزایای این گیاه هزار خاصیت كه البته تمام این خاصیت ها در سر و ته پیاز است . بدا به حال كسانی كه در رابطه با اثر وجودی و خاصیت ذاتی و اجتماعی نه سر پیاز و نه ته پیاز هستند .
منبع : شمیم