یکشنبه, ۱۴ خرداد, ۱۴۰۲ / 4 June, 2023
مجله ویستا

نفقه والدین


نفقه والدین
پدر و مادر پیری دارم که قادر به تأمین مخارج زندگی خود نیستند، می خواهم بدانم که نفقه آنها بر عهده کدام یک از فرزندانشان است
نظر به این که طبق شرایطی که در قانون مدنی مقرر شده افراد مکلف به پرداخت نفقه به بستگان «واجب النفقه» خود هستند، لذا شما و نیز سایر برادران یا خواهرانتان در صورت تمکن مالی و نیز نیاز استطاعت نداشتن مالی والدین تان به لحاظ قانونی و شرعی در تأمین هزینه و مخارج زندگی آنها تکلیف دارید. شایان ذکر است چنانچه پرداخت نفقه به والدین با توافق و رضایت حاصل نشود، پدر و مادرتان می توانند برای مطالبه نفقه علیه شما و سایر فرزندان خویش دادخواست مطالبه نفقه مطرح کند که در دادگاه در صورت اثبات و احراز نیاز مالی والدین و نیز توانایی مالی فرزندان حکم به پرداخت نفقه صادر می کند.

عباس شایگان
وکیل دادگستری
منبع : روزنامه ایران


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری صدا و سیماروزنامه شرقسایر منابعسایت رکناروزنامه همشهریخبرگزاری فارسسایت نی نی بانسایت انتخابسایت پارسینهسایت عصرایران