پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

۲۴ آذر ـ ۱۵ دسامبر ـ استقبال بی نظیر از استخوانهای ناپلئون


۲۴ آذر ـ ۱۵ دسامبر ـ استقبال بی نظیر از استخوانهای ناپلئون
۱۵ دسامبر سال ۱۸۴۰ ، خاكستر بقایای جسد ناپلئون بناپارت در Les Invalides فرانسه طی مراسم باشكوهی به خاك سپرده شد.
وی در سال ۱۸۱۵ در واترلو در بلژیك از نیروهای اتحادیه ای كه بر ضد او تشكیل شده بود شكست خورده و به جزیره سنت هلن در اقیانوس اطلس تبعید شده و در همانجا فوت شده بود.
پس از گذشت سالها ، هنگام انتقال استخوانهای ناپلئون به فرانسه ؛ از این استخوانها چنان استقبالی شد كه تا آن روز در تاریخ سابقه نداشت ؛ زیرا كه وی دیگر قدرتی نداشت كه مردم برایش حساب باز كنند . بیش از یكصد هزار فرانسوی استخوانهای او را از بندر تا پاریس كه صدها كیلومتر فاصله دارد مشایعت كردند . این چنین استقبالی هر سیاستمداری را دلگرم به خدمت به وطن می كند . قدر شناسی مردم از یك فرزند وطن با عث ایجاد انگیزه خدمت در همگان و ترقی وطن می شود.
ناپلئون برای اعتلای فرانسه بود كه آن همه تلاش كرد. وی نه تنها وطن خود را به صورت قدرت اول اروپا در آورد بلكه دستگاه قضایی مدرن با قوانینی جامع و یك نظام پیشرفته آموزش و پرورش كه مورد اقتباس سایر كشورها قرار گرفته برایش به وجود آورد
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز