شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا


فی ظلال الصحیفه السجادیه


فی ظلال الصحیفه السجادیه
نویسنده : غریری، سامی,مغینه، محمدجواد
شماره کنگره : ۳۰۲۱۸ص۸ع/۱/BP۲۶۷
شابک : ۹۶۴-۴۶۵-۰۴۹-۲
رده دیویی : ۲۹۷.۷۷۲
تاریخ نشر : ۸۵۰۷۰۹
تعداد صفحه : ۶۶۸
نوبت چاپ : ۳