پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا


شیر سنگی ، هرسین


در زیر تنه مجسمه هركول در بیستون، نقش شیری دیده می‌شود كه طول آن از سر تا دم 200 سانتی‌متر و بلندی دُم آن 114 سانتی‌متر است. عده‌ای از باستان‌شناسان عقیده دارند كه مجسمه هركول و سكویی كه روی آن قرار دارد هر دو در یك زمان ساخته شده است و حتی معتقدند كه مقصود مجسمه شیر نبوده است، بلكه منظور تجسم پوست شیر بوده است. گویند كه مجسمه شیرسنگی را كه نماینده و مظهر شهر بوده است در هزاره‌ دوم پیش از میلاد از سنگ كوه تراشیده‌اند و بعدها در دوره سلوكی چون شیر سنگی را آماده دیده‌اند، مجسمه هركول را بر روی آن سنگ بزرگ ساخته‌‌اند.