جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

۲۴ شهریور ۱۳۸۶ ــ ۱۵ سپتامبر ــ شکست چین از ژاپن در ۱۸۹۴


۱۵سپتامبر سال ۱۸۹۴ ژاپن در جنگ « پینگ یانگ » چین را شکست داد. علت شکست چین که تن به قبول شرایط سخت ژاپن داد ؛ وجود فساد در دستگاه اداری چین و ضعف تدارکاتی، تسلیحاتی و آموزشی ارتش این کشور بود. هدف ژاپن از این جنگ، کوتاه کردن دست چین از شبه جزیره کره، تصرف تایوان و جزایر پسکادور و گرفتن امتیازهای تجاری بیشتری بود که به همه این اهداف رسید. باید توجه داشت که شرح تجاوزات نظامی خارجی و ظلمهایی که در قرن ۱۹ و بیمه اول قرن ۲۰ بر مردم چین وارد شده در کتابهای درسی مدارس این کشور مندرج است و مطالعه این رویدادها بر میهندوستی چینیان و تمایل آنان به داشتن یک نیروی نظامی شکست ناپذیر می افزاید.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز