یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

۱۷ نوامبر ۱۹۰۳ ــ انشعاب در حزب سوسیال دمکرات روسیه و نتایج آن


۱۷ نوامبر ۱۹۰۳ حزب سوسیال دمکرات روسیه دچار انشعاب شد و به دو جناح تقسیم گردید:
جناح سوسیالیست افراطی معروف به بلشویک ها (اکثریت) و جناح سوسیال دمکرات (سوسیالیست ملایم) معروف به منشویک ها (اقلیت).
بلشویک ها ۱۴ سال بعد برنده انقلاب شدند و ۷۴ سال حکومت روسیه شوروی را به دست داشتند، ولی ...
بسیاری از مورخان و جامعه شناسان در پی فروپاشی اتحاد شوروی در ۱۹۹۱، نظر داده اند که اگر انشعاب نوامبر سال ۱۹۰۳ رخ نداده بود و نظام سوسیال دمکراسی در روسیه برقرار شده بود باقی می ماند و سوسیال دمکراسی احتمالا مورد قبول سایر ملل هم قرار می گرفت.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز