سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

۹ آبان ـ ۳۱ اکتبر ـ در فرانسه بلعیدن فرزندان انقلاب آغاز می شود


۲۱ روز پس از اعلام «حالت فوق العاده» در فرانسه و ایجاد دولتی به همین نام و ۱۵ روز بعد از اعدام «ماری آنتوانت» زن پادشاه سابق، ۳۱ اكتبر سال ۱۷۹۳ میلادی در فرانسه دوره اصطلاحا «بلعیدن فرزندان انقلاب» با اعدام ۲۱ ژیروندن (میانه رو) از جمله ژاك بریسو آغاز شد. این عده به جرم تجدید نظر طلبی و دور شدن از اصول و هدف های انقلاب در ملاء عام با گیوتین گردن زده شدند.
این اعدام های گروهی دو ماه پس قدرت یافتن انقلابیون رادیكال به رهبری روبسپیر انجام شد. ۲۰ روز پس از روی كار آمدن روبسپیر، مجلس انقلاب قانون «دستگیری و محاكمه كسانی كه به آنان سوء ظن می رفت» تصویب كرده بود و دست رادیكالها را برای محاكمه مخالفان و هركس كه به او بدگمان می شدند باز گذارده بود. این زمان در تاریخ فرانسه «دوره وحشت» عنوان گرفته است. روبسپیر و همفكرانش در آن زمان، كار دستگیری افراد مورد سوء ظن را با بازداشت انقلابیون میانه رو آغاز كرده بودند. انقلاب فرانسه عمدتا توسط همین میانه روها آغاز شده بود. سالهای بعد، نمایندگان مجلس گفتند كه هدفشان از تصویب قانون سال ۱۷۹۳ تنها در حبس نگهداشتن مخالفان مورد سوء ظن بود تا فعالیت هایشان بی اثر و خنثی شود، نه اعدام آنان.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز