چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا


ریاضی اول راهنمایی: شامل تمرینات طبقه‌بندی شده، امتحان ماهانه طبق برنامه زمانبندی آموزش و پرورش، ...


ریاضی اول راهنمایی: شامل تمرینات طبقه‌بندی شده، امتحان ماهانه طبق برنامه زمانبندی آموزش و پرورش، ...
نویسنده : عاطفی، سوره,یزدانی‌نیا، نسیم
شماره کنگره : ۹۲ر۱۱۷ع/ ۲۲/ ۳۰۶۰ LB
شابک : ۹۶۴-۰۶-۵۴۵۳-۱
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶
تاریخ نشر : ۸۵۰۷۰۴
تعداد صفحه : ۱۵۸
نوبت چاپ : ۴