پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

امگا و جنینی تا آستانه نوجوانی


اساس یك زندگی پر از سلامت در كودكی نهفته است، دریافت منظم و صحیح اسیدهای چرب با زنجیره بلند امگا ۳ از گهواره و بلكه پیش از آن در دوره جنینی سبب محافظت از بدن در مقابل بسیاری از امراض امروزی می شود - امراضی كه منشا بیماریهای ناتوان كننده مزمن و علت مرگ های زود هنگام هستند. وقتی جنین در حال گذراندن دوره تكامل خود طی سه ماهه آخر حاملگی است، در مغز و دستگاه عصبی او یكی از مشتقات زنجیره بلند امگا۳ به نام DHA تجمع می یابد. این ماده جزیی اساسی برای تكامل بافت مغز، رشد سلولهای عصبی و شبكیه چشم است. جنین تا قبل از تولد DHA مورد نیاز خود را از مادر تامین می كند (به قسمت ((مراحل زندگی - ۲)) مراجعه شود). پس از تولد نیز كودكان این ماده را از شیر مادر به دست می آورند. شیر مادر بطور نسبی ۳ تا ۴ برابر بیش از هر ماده غذایی دیگر حاوی امگا ۳ و امگا ۶ است. مقادیر فراوان DHA وقتی به كودك می رسد كه مادر غذاهای حاوی امگا ۳ بسیار مصرف كند. كودكانی كه از شیشه شیر می خورند ممكن است در صورتی كه شیر خشك آنها غنی از اسیدهای چرب غیراشباع چندگانه مثل DHA نباشد، امگا ۳ كافی دریافت نكنند. تا همین اواخر به این شیر خشك ها هیچ اسید چرب غیر اشباع چندگانه با زنجیره بلند (LCP) اضافه نمی شد. مطالعات نشان داده است كه مغز كودكانی كه با شیر خشك تغذیه شده اند نسبت به كودكانی كه از شیر مادر استفاده كرده اند DHA كمتری دارد. كودكان تغذیه شده با شیر خشك احتمالا DHA كمتری هم در بافت های عصبی خود نسبت به كودكان تغذیه شده با شیر مادر دارند و ممكن است دچار تاخیر در تكامل چشم نیز بشوند. شیرخواران نارس نسبت به نوزادان ترم (رسیده )، DHA كمتری در بافتهای بدن خود دارند. این كودكان در صورتی می توانند عقب افتادگی رشدی خود را جبران كنند كه از شیر مادر یا شیر خشك های غنی شده با امگا۳ استفاده كنند. در یك بررسی برای مطالعه اثر اضافه كردن DHA به شیر خشك، نوزادان تغذیه شده با این نوع شیرها نه تنها در زمان آزمون عكس العمل هوشی بیشتری داشتند (در سن ۴ ماهگی )، بلكه در ۶ سالگی نیز توانایی بیشتری در حل مساله داشتند. محققین همچنین دریافتند كه توانایی حل مساله و قدرت تصمیم گیری این كودكان همچنان رو به افزایش است. مطالعات جدیدتر نشان می دهد تغذیه نوزادان با شیرهای خشك حاوی امگا ۳ به صورت معنی داری موجب پایین بودن فشارخون در كودكان در سنین بالاتر می شود. در مورد اثرات دریافت كافی امگا۳ بر رایج ترین بیماری های كودكان نیز پژوهش های دامنه داری صورت گرفته است كه در اینجا به برخی از آنها اشاره می كنیم.
منبع : موسسه اطلاع رسانی طعام اسرار