سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

زمزمه های جاودان


زمزمه های جاودان
خدایا!
نعمت آشنایی با عزیزانی را به من اعطا کن که نام و یاد تو، ورد زبانشان باشد تا به یمن همراهی و هم نفسی با آنها، بیش از پیش با تو همراه شوم. مهربان دوست داشتنی! هیچ کس را از نعمت دوستی با خودت محروم نکن. آنجا که تو هستی، تنهایی معنایی ندارد.
پروردگارم!
تنها با زمزمه نام توست که بودنم معنا می پذیرد. این زمزمه ها را جاودان کن.

مونا کربلایی
منبع : روزنامه ایران