سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

هرگز نمی میرد


هرگز نمی میرد
حقیقت هرگزنمی میرد
حتی اگر همه در خواب باشند
چون خویش بیدار است

عابدین پاپی
منبع : مطالب ارسال شده