سه شنبه, ۵ تیر, ۱۴۰۳ / 25 June, 2024
مجله ویستا


واژگان سطر به سطر زبان انگلیسی


واژگان سطر به سطر زبان انگلیسی
نویسنده : معتمدی، کامران
شماره کنگره : ۶۲م۲ف/PE۱۶۴۵
شابک : ۹۶۴-۷۹۸۱-۸۱-۳
رده دیویی : ۴۲۵
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۰۶
تعداد صفحه : ۲۴۸
نوبت چاپ : ۲۹