یکشنبه, ۳۰ تیر, ۱۳۹۸ / 21 July, 2019
مجله ویستا

مدل‌های برنامه‌ریزی


براى طرح و تدوين برنامه‌هاى کشاورزى و منابع طبيعى نظرهاى مختلفى مطرح شده است که هر يک مى‌تواند به‌نحوى مکمل ديگرى باشد. از اين ديدگاه که به مدل‌هاى ارائه شده در برنامه‌ريزهاى ترويجى بنگريم چند مدل را مناسبتر از بقيه در تبيين مراحل برنامه‌ريزى مى‌يابيم ک هبه شرح زير مطرح مى‌شوند:
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

آموزشگاه زبان های خارجی پردیسان

سایت شفقناسایت ورزش سهخبرگزاری ایسناخبرگزاری یورونیوزروزنامه تعادل