یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

حسادت کودک به فرزند دوم


همشهری: این آماده‌ سازی معمولا یكی از مشكلات جدی مادران باردار محسوب می‌شود. روانشناسان معتقدند هیچ جای نگرانی وجود ندارد. مادران باید اولا با حوصله با واكنش‌های گاه پرخاشگرانه كودك‌شان برخورد كنند و ثانیا از روش‌های گوناگون برای ایجاد این آمادگی استفاده كنند.
یكی از روش‌های مهم، صحبت با كودك است در مورد اینكه یك خانواده تنها از پدر و مادر ویك فرزند تشكیل نمی‌شود و در بسیاری خانواده‌ها به طور طبیعی تعداد فرزندان بیش از یك نفر است.البته با درنظرگرفتن مقطع سنی كودك، می‌توان این موضوع را هرچه مناسب‌تر مطرح كرد. علاوه بر تشریح ساختار مختلف خانواده ها می توانید روابط میان خواهر و برادر ها را هم برای او توضیح دهید و از منافع و مزایای در کنار هم بودن بگویید.

حسادت کودک به فرزند دوم


تلاش كنید با طرح داستان‌هایی از دوران نوزادی كودك، او را با شرایط واقعی نوزاد آشنا كنید. برای مثال، برخی از مادران فكر می‌كنند چون كودك شان از آمدن یك همبازی خوشحال می‌شود، معمولا با كودك دراین مورد صحبت می‌كنند و می‌گویند او می‌آید كه با تو بازی كند.
درحالی كه نوزاد باید زمان قابل توجهی را پشت سربگذارد تا بتواند توانایی بازی با كودك را كم كم پیدا كند. بنابراین وقتی كودك درعمل با این گفته نادرست مواجه می‌شود، احساس بدی نسبت به مادر پیدا می‌كند. اگر بپذیریم كه كودك ما روحیه بسیارحساس و نگاه دقیقی دارد، دقت می‌كنیم كه دروغ به او نگوییم تا حس اعتماد خوبی بین ما برقرار شود. البته واقعیت گویی خوب است اما باید بدون ایجاد نگرانی برای کودک باشد . همراه با تغییرات از خوشی ها و خوش گذرانی ها هم بگوییم .
مادران باید به این نكته توجه كنند كه كودك از دیدن عكس‌های مربوط به دوران نوزادی‌اش و همچنین شنیدن داستان‌هایی دراین باره، خیلی خوشحال می‌شود و به این گونه برای درك وضعیت نوزاد درشرایط بسیار مناسبی قرار می‌گیرد. همچنین درمورد نوزادی كودكان فامیل هم می‌توان داستان‌هایی را مطرح كرد كه كودك ضمن آشنایی با شرایط نوزاد، با او احساس نزدیكی بكند.
كودك از دیدن عكس‌های مربوط به دوران نوزادی‌اش و همچنین شنیدن داستان‌هایی دراین باره، خیلی خوشحال می‌شود و به این گونه برای درك وضعیت نوزاد درشرایط بسیار مناسبی قرار می‌گیرد
كار دیگری كه حس نزدیكی با نوزاد را دركودك برمی‌انگیزد، اجازه دادن به او برای لمس كردن حركات جنین درشكم مادر است. این کار ارتباط روحی و جسمی دو کودک را بالا می برد .آنچه دراین میان خیلی مهم است ایجاد حس مشاركت در او برای انجام كارهای مربوط به نوزاد است؛ از آماده كردن اتاق و وسایل او گرفته تا خرید اسباب‌بازی و هدیه برای او.
و درنهایت اینكه به كودك خود اجازه دهید هنگام تولد نوزاد جدید، از اولین كسانی باشد كه او را ملاقات می‌كند. به این ترتیب در مجموع او احساس می‌كند نه تنها باید از ورود نوزاد جدید به خانه و خانواده‌اش خوشحال باشد، بلكه حتی وظایفی نیز برای مراقبت از او دارد. ضمن آنکه مراقب باشید مسئولیت های واگذارده شده در حد توان او باشد تا عدم کامیابی خشم و پرخاشگری درونی را ایجاد نکند.