جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

سام پسر نوح


سام بزرگترین فرزند نوح پیامبر بود که در هنگام طوفان نوح همراه با همسرش در کشتی حضور داشت و برخلاف کنعان، پسر دیگر حضرت نوح، غرق نشد.
اقوام یهود و فارس‌ها و آشوری‌ها همگی از نسل …

سام بزرگترین فرزند نوح پیامبر بود که در هنگام طوفان نوح همراه با همسرش در کشتی حضور داشت و برخلاف کنعان، پسر دیگر حضرت نوح، غرق نشد.

اقوام یهود و فارس‌ها و آشوری‌ها همگی از نسل سام هستند و زبان ایشان را سامیه می‌نامند. اعراب نیز پدر خود را سام بن نوح می‌دانند.

بخش‌هایی از سفر پیدایش ۹: ۲۰- ۲۷ در کتاب تورات به او اختصاص یافته است، از جمله رفتار نیکویی که با پدر بزرگوارش داشت.

منابع:

لغت نامه دهخدا به نقل از قاموس مقدس، برهان آنندراج، منتهی الارب.