شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

تأثیر میوه گل سرخ بر پوست


تأثیر میوه گل سرخ بر پوست

روغن ضروری آن دارای خواص مفیدی بر پوست بوده و با تجدید بافت پوست به از بین رفتن زخم ها و اثرات جراحی کمک کرده و چین و چروک را نیز کاهش می دهد.
ممکن است این خاصیت به دلیل اسید های چرب …

روغن ضروری آن دارای خواص مفیدی بر پوست بوده و با تجدید بافت پوست به از بین رفتن زخم ها و اثرات جراحی کمک کرده و چین و چروک را نیز کاهش می دهد.

ممکن است این خاصیت به دلیل اسید های چرب اشباع نشده چندگانه موجود در آن باشد که به تجدید بافت کمک می کند.

لینولئیک و لیفولئیک اسید موجود در میوه گل سرخ نیز در تغییر رنگ پوست و نیز از بین رفتن چین و چروک ها مؤثر است.

این ماده پوست را جوان کرده و مانع از بروز خطوط دور چشم و دور لب می شود، همچنین مانع از خشکی پوست و تأثیرات نامطلوب خورشید و آب و هوا شده و اثرات سوختگی و ترک های پوستی را از بین می برد.

نادر اقبال