یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

حسین نجار ساروی


جنسیت: مرد
نام پدر: احمد
تولد و وفات: ( ... )سده نهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش و منبت‌کار
از هنرمندان رسام و نجار اهل ساری مازندران بود. از آثار این استاد …

جنسیت: مرد
نام پدر: احمد
تولد و وفات: ( ... )سده نهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش و منبت‌کار
از هنرمندان رسام و نجار اهل ساری مازندران بود. از آثار این استاد ، در منبت‌کاری دقیق و پراسلوب زیبایی به‌جای مانده که به‌ خط ثلث مشبکی رقم "عمل استاد حسین‌بن احمدنجار ساروی به‌ تاریخ ۸۷۳" دارد.