جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

۳۱ژانویه سال ۱۰۶۵ ـ روزی که گرشاسپ نامه پایان یافت


۳۱ژانویه سال ۱۰۶۵ ـ روزی که گرشاسپ نامه پایان یافت

به نوشته تاریخ عمومی شعر و ادبیات (جهان)، اسدی توسی شاعر ایرانی «گرشاسپ نامه» را به سبک فردوسی در وصف یل و گردن فراز ملی عهد باستان و برخاسته از سیستان، «گرشاسپ»، سی و یکم ژانویه …

به نوشته تاریخ عمومی شعر و ادبیات (جهان)، اسدی توسی شاعر ایرانی «گرشاسپ نامه» را به سبک فردوسی در وصف یل و گردن فراز ملی عهد باستان و برخاسته از سیستان، «گرشاسپ»، سی و یکم ژانویه سال ۱۰۶۵ میلادی به پایان برد. وی این کار سنگین را به تشویق و کمک مالی حکمران وقت اران (جمهوری آذربایجان فعلی) انجام داده بود که این حکمران زرتشتی می خواست کارهای نیاکان زنده و ماندگار بماند.