سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

امروز با حافظ ـ چهارشنبه ۱۶ فروردین ۹۱


امروز با حافظ ـ چهارشنبه ۱۶ فروردین ۹۱

زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست
راه هزار چاره گر از چار سو ببست
تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان
بگشود نافه‌ای و درِ آرزو ببست
شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو‏
ابرو نمود و جلوه گری …

زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست

راه هزار چاره گر از چار سو ببست

تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان

بگشود نافه‌ای و درِ آرزو ببست

شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو‏

ابرو نمود و جلوه گری کرد و رو ببست

ساقی به چند رنگ می‌اندر پیاله ریخت

این نقش‌ها نگر که چه خوش در کدو ببست‏

یا رب چه غمزه کرد صراحی که خون خم

با نعره‌های قلقلش اندر گلو ببست

مطرب چه پرده ساخت که در پرده سماع

بر اهل وجد و حال، درِ‌های و هو ببست

حافظ، هر آن که عشق نورزید و وصل خواست

احرام طوف کعبه دل، بی‌وضو ببست