سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

پنیر و آب پنیر


پنیر و آب پنیر

آب پنیر مایعی است که پس از جداسازی دلمه از شیر کامل خامه یا شیر پس از چرخ به دست می آید.

آب پنیر مایعی است که پس از جداسازی دلمه از شیر کامل خامه یا شیر پس از چرخ به دست می آید.

براساس تعریف فدراسیون بین المللی شیر، پنیر فرآورده ای است تخمیری یا تخمیر شده که در پی انعقاد شیر کامل، شیر بی چربی ، خامه و مخلوط آن ها به دست بیاید و حداقل ماده خشک کل آن ۲۳درصد باشد.

پنیر از فاز امولیسیون و سوسپانسیون تشکیل شده است که در برگیرنده مواد محلول در چربی مانند ویتامین ها و مواد معدنی کلوییدی همراه با کازئین است. آب پنیر نیز شامل فاز محلول شیر است که عمدتاً حاوی لاکتوز پروتئین های محلول و پروتئین های آب پنیر مواد معدنی محلول، اسیدهای آلی، ویتامین و آنزیم هاست.

معجزات غذایی و درمانی شیر و فرآورده های لبنی

دکترمحمد دریایی