یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

۲۶ فوریه سال ۱۹۷۲ ـ دیدار نیکسون از دیوار چین


۲۶ فوریه سال ۱۹۷۲ ـ دیدار نیکسون از دیوار چین

ریچارد نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا که فوریه سال ۱۹۷۲ برای دیدار با مائو و مذاکره با دولتمردان جمهوری خلق چین وارد این کشور شده بود ۲۶ فوریه به اتفاق همسرش از دیوار بزرگ چین …

ریچارد نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا که فوریه سال ۱۹۷۲ برای دیدار با مائو و مذاکره با دولتمردان جمهوری خلق چین وارد این کشور شده بود ۲۶ فوریه به اتفاق همسرش از دیوار بزرگ چین دیدن کرد . این دیوار را چینیان به منطور جلوگیری از هجوم مغولها و از میان بردن تمدن چین ساخته اند که پس از قرنها همچنان پا برجا مانده است . نیکسون هنگام دیدار از دیوار چین گفت که ملتی که موفق به ساختن این دیوار برای حفظ بقاء خود شده است پایدار خواهد ماند و در دفاع از تمامیت خود تردید نخواهد کرد.