چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

۳۱اکتبر ۶۴۱ ـ سالروز تصرف اصفهان به دست سپاه اعراب مسلمان


۳۱اکتبر سال ۶۴۱ میلادی شهر اصفهان به تصرف سپاه اعراب مسلمان در آمد. این سپاه قبلا در نهاوند لشکریان یزدگرد سوم را شکست و او را به شرق ایران فراری داده بود. در جنگ اصفهان (سپاهان) …

۳۱اکتبر سال ۶۴۱ میلادی شهر اصفهان به تصرف سپاه اعراب مسلمان در آمد. این سپاه قبلا در نهاوند لشکریان یزدگرد سوم را شکست و او را به شرق ایران فراری داده بود. در جنگ اصفهان (سپاهان) پادگان این شهر به فرماندهی «استندر» که موفق به دریافت کمک و نیروی تقویتی از یزدگرد نشده بود که خود در حال فرار بود شکست خورد.

اعراب به دلیل وجود چند آبادی و شهرک پردرخت و سرسبز با فاصله ای کم از اصفهان، این مجموعه را «شهرستان» خواندند. اصفهان در آن زمان دارای دو محله معروف بود؛ یکی یهودیه و دیگری «جی». بزرگترین پادگان نظامی ایران در دوران ساسانیان در اصفهان قرار داشت، زیرا که از لحاظ موقع جغرافیایی، اصفهان مرکز ایران زمین بود و انتقال نیرو جهت دفاع و یا حمله از آنجا آسانتر صورت می گرفت.

«سپاهان» پس از سلطه عرب، اصفهان تلفظ شده است، زیرا که در زبان عربی حرف «پ» وجود ندارد.