سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

بذر شادی


بذر شادی

پروردگارا!
در نیمه‌های شب
وقتی که چشمان همه
بر هم قرار گرفته است
با وجود خستگی
به مرور لحظه‌هایی که
بر من گذشته است
می‌پردازم
خدای مهربان!
امروز از برابر
دستان پیرزنی نیازمند …

پروردگارا!

در نیمه‌های شب

وقتی که چشمان همه

بر هم قرار گرفته است

با وجود خستگی

به مرور لحظه‌هایی که

بر من گذشته است

می‌پردازم

خدای مهربان!

امروز از برابر

دستان پیرزنی نیازمند

عبور کردم، بی‌آنکه

به هدیه‌ای کوچک دلش را شادمان کنم

از تو تقاضا می‌کنم

به من وسعتی در عشق ورزیدن ببخشایی

که بذر شادی را در نگاه‌های خسته بنشانم