پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

لوكرس بورژیا


لوكرس بورژیا ، در سال ۱۴۸۰ در رم متولد شد پدرش دوك الكساندر ششم بود كه پس از چند سال مبارزه مذهبی در سال ۱۴۹۲ بمقام پاپ رسید برادرش نیز سزار بورژیا است . او در آن زمان ملكه رم بود …

لوكرس بورژیا ، در سال ۱۴۸۰ در رم متولد شد پدرش دوك الكساندر ششم بود كه پس از چند سال مبارزه مذهبی در سال ۱۴۹۲ بمقام پاپ رسید برادرش نیز سزار بورژیا است . او در آن زمان ملكه رم بود و در مدت چهل سال عمر خود چند بار شوهر كرد كه بجز شوهر آخری همه را با زهر مسموم نمود . هنگامیكه كمی پیرتر گردید طوفان جنایت در وی آرام گرفت حتی عاشق یك جوان اسپانیولی شد و با وی ازدواج نمود . بعضی ها این زن زیبا را ملكه زهر لقب دادند . زندگی او تاكنون نظر بسیاری از نویسندگان را جلب كرده و آثار مهمی را بوجود آورده است . از جمله كتابهائی از ویكتور هوگو و میشل زواگو درباره این زن بجای مانده است . وی در سال ۱۵۱۹ هنگام تولد فرزندش بعلت خونریزی شدید در گذشت .